Iedere woning heeft een eigen identiteit

De overheid heeft een stelsel ontwikkeld waarin op een uniforme wijze de gegevens van elk gebouw in Nederland zijn opgenomen. De gegevens worden bijgehouden door de gemeenten en worden verzameld in één registratie: de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Elk gebouw heeft daarmee een uniek identiteitsnummer dat te vergelijken is met het systeem van Burgerservicenummers zoals dat voor natuurlijke personen van kracht is. Ook zorgt de centrale organisatie ervoor dat alle instanties op een gelijke wijze de aanduiding van het pand in hun eigen administratie opnemen

De gegevens die worden opgenomen betreffen onder meer: adres, oppervlakte, gebruiksdoel, bouwjaar en de locatie op de landkaart. De gegevens zoals die in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen staan zijn openbaar en worden door veel organisaties gebruikt. Onder meer door politie en brandweer bij calamiteiten, maar ook door de belastingdienst en verzekeraars.

Benieuwd hoe jouw pand geregistreerd staat?

Ben je benieuwd hoe het pand waar je woont of werkt geregistreerd staat? Jij kunt dit inzien op de volgende site https://bagviewer.kadaster.nl

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat