Wat is er op mijn inboedel- en opstalverzekering al verzekerd op het gebied van waterschade?

Je huidige woonverzekering(en) bieden dekking tegen schade die is ontstaan door neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater) die onvoorzien de woning is binnengedrongen.

Daarnaast vergoeden veel verzekeraars schade als gevolg van water dat (uitsluitend) door hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden.

Onder hevige plaatselijke regenval wordt verstaan: neerslag van tenminste 40 millimeter in 24 uur, 53 millimeter in 48 uur of 67 millimeter in 72 uur op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan.

Uitgesloten op uw huidige woonverzekering(en)

  • Neerslag die is binnengedrongen door openstaande ramen, vensters, deuren, lichtkoepels of luiken;
  • Het doorlaten van vocht door vloeren en muren;
  • Het doorlaten van vocht als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw;
  • Grondwater, behalve wanneer het is binnengedrongen door afvoerleidingen of daarop aangesloten installaties en toestellen;
  • Neerslag die is binnengedrongen als gevolg van constructiefouten;
  • Water dat is vrijgekomen na een dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen.

Overstromingsverzekering

Deze verzekering dekt overstromingsschade aan je inboedel en/of woonhuis en vormt daarmee een belangrijke aanvulling op je huidige inboedel en- opstalverzekering. Meer weten?

Wat is mijn risico?

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat