5 meest gestelde vragen over de overstromings­verzekering

We krijgen veel vragen over de overstromingsverzekering. Daarom hebben we een lijstje gemaakt met antwoorden op de top 5 vragen.

1.) Wat is de overstromingsrisicoverzekering?

De overstromingsrisicoverzekering is een verzekering die je inboedel en/of huis beschermt tegen waterschade als gevolg van een overstroming. De verzekering biedt alleen dekking als de overstromingsschade is ontstaan door een dijkdoorbraak, het niet (goed) sluiten van een sluis of het falen van een stormvloedkering. Waterschade ontstaan door bijvoorbeeld hevige lokale regenval of een hoge grondwaterstand is niet gedekt.

2.) Waarom zou ik de overstromingsrisicoverzekering afsluiten?

De overstromingsrisicoverzekering is een belangrijke aanvulling op je huidige woonverzekeringen. De inboedel- en opstalverzekering bieden namelijk geen dekking voor schade door een overstroming.

3.) Zijn er niet verzekerbare risico's?

Ja, die zijn er. Niet alles is te verzekeren. Als het object onbeschermd ligt, bijvoorbeeld direct aan de rivier buitendijks dan kan het zijn dat er geen verzekering wordt aangeboden. Dit gebied is niet beschermd tegen overstromingen. Vaak wordt dit gebied uiterwaarden genoemd.

4.) Waarom is het overstromingsrisico nu wel verzekerbaar?

Door de krachten van Arcadis, Neerlandse, Klap en Chaucer te bundelen is het nu wel mogelijk om het overstromingsrisico op vrijwillige basis te kunnen verzekeren. Arcadis beschikt over objectieve en feitelijke informatie over de natuurlijke en gebouwde omgeving in Nederland, Chaucer stelt de benodigde verzekeringscapaciteit ter beschikking en de samenwerking tussen Neerlandse en Klap maakt het mogelijk om de verzekering tegen overstromingsschade daadwerkelijk af te sluiten.

5. )Hoeveel krijg ik al vergoed via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)? En wat krijg ik nu extra?

Als er onverzekerbare rampen voorkomen, dan kán de overheid de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in werking laten treden. Daar is iedere keer opnieuw een Koninklijk Besluit voor nodig. De Wts stelt per keer vast welk gebied onder de regeling valt, hoe lang de schadeperiode is en hoe hoog de (gedeeltelijke) vergoeding wordt. De overheid kan bijvoorbeeld besluiten om een eigen risico te hanteren. Als je de schade had kunnen verzekeren, of je huidige verzekering (inboedel of opstal) biedt dekking, dan keert de Wts niet uit. Of én in hoeverre de overheid schade compenseert, staat op voorhand dus niet vast. De overstromingsrisicoverzekering garandeert je daarentegen 100% dekking in geval van overstromingsschade.

Meer weten?

Wat is mijn risico?

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat