Wat is gedekt met de overstromings­verzekering

De overstromingsverzekering dekt waterschade aan je inboedel en/of je huis, direct of indirect veroorzaakt door een overstroming.

  • Met één polis kun je zowel jouw huis als je inboedel beschermen tegen overstromingsschade
  • Je bepaalt zelf of je de totale waarde van je huis wilt verzekeren, of een gedeelte hiervan
  • Scherpe premie, afgestemd op jouw verzekeringsbehoeften

Wat is mijn risico?

Waarvoor ben je verzekerd?

Je bent verzekerd voor overstromingsschade aan je inboedel en/of woonhuis als gevolg van een dijkdoorbraak, het niet (goed) sluiten van een sluis of het falen van een stormvloedkering.

Waarvoor ben je niet verzekerd?

De overstromingspolis biedt onder andere geen dekking wanneer de overstromingsschade aan je inboedel en/of woonhuis is ontstaan door hevige lokale regenval of een hoge grondwaterstand.

Waardebepaling en verzekerd bedrag

De totale waarde van jouw huis wordt vastgesteld op basis van de inboedelwaardemeter van de huidige inboedelverzekering en/of de herbouwwaardemeter van de lopende woonhuisverzekering. Je geeft deze waarde op en berekent de premie.

Je bepaalt vervolgens zelf of je de volledige waarde van jouw huis wilt verzekeren of slechts een deel hiervan. Dat is overigens afhankelijk van de hoogte van de premie. In veel gevallen verzeker je zelfs de gehele waarde voor niet meer dan de minimumpremie.

Wat is mijn risico?

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat