Zonnepanelen en uw verzekering

Steeds meer woningen worden voorzien van zonnepanelen. Deze zonnepanelen vertegenwoordigen vaak een aanzienlijke waarde. En ze kunnen bij onjuiste montage tot forse schade aan je woning leiden. In dit artikel gaan wij in op enkele vragen over zonnepanelen en je verzekeringen.

Hoofdregel

Elke verzekeringsmaatschappij in Nederland kent zijn eigen voorwaarden. Schades die de ene verzekeringsmaatschappij op grond van haar verzekeringsvoorwaarden vergoedt, kunnen bij een andere verzekeringsmaatschappij zijn uitgesloten.

De hoofdregel is echter dat wanneer je eigenaar bent van een pand en je een opstalverzekering hebt, de zonnepanelen ook zijn verzekerd mits deze vast aan het dak zijn gemonteerd. Staan de zonnepanelen echter los op het dak dan is de kans groot dat de opstalverzekeraar deze niet beschouwt als onderdeel van het onroerend goed. Ook wanneer de zonnepanelen zijn bevestigd met een eenvoudig kliksysteem en niet zijn vastgeschroefd kan dit voor een enkele verzekeraar aanleiding zijn om het standpunt in te nemen dat deze panelen niet behoren tot het onroerend goed.

Huurders

Wanneer je huurt dan kun je nog steeds zonnepanelen aanbrengen op de gehuurde woning. U moet hiervoor dan wel de toestemming hebben van de verhuurder. Maar deze moet goede redenen hebben om toestemming te weigeren. Als huurder heb je geen opstalverzekering. Wil je toch de zonnepanelen verzekeren dan zul je hiervoor een aparte verzekering moeten afsluiten.

Storm

Zonnepanelen kunnen door storm worden beschadigd. Valt schade aan zonnepanelen onder jouw opstalverzekering dan is het belangrijk om te weten of de opstalverzekering stormschade dekt en wat de polisvoorwaarden precies verstaan onder de definitie van storm.

Herbouwwaarde

Zoals aangegeven kunnen zonnepanelen een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Heb je een eigen woning en een opstalverzekering dan is het belangrijk dat de verzekerde som van de verzekering wordt aangepast. Immers de herbouwwaarde van de woning stijgt door het aanbrengen van de zonnepanelen.

Diefstal

Voor vergoeding van diefstal eisen de meeste verzekeringsvoorwaarden zichtbare inbraakschade. Bepaalde zonnepanelen zijn door criminelen vanaf de buitenkant van de woning eenvoudig, zonder schade aan de woning te stelen. Ook dit kan voor de verzekeraar aanleiding zijn om vergoeding te weigeren.

Verlies aan opbrengst

Door verlies of beschadiging van de zonnepanelen kun je door uitval ook te maken krijgen met productieverlies. Deze schade is vaak niet op de reguliere verzekeringen gedekt.

Zonnepanelen?

Als samenleving zijn wij er er blij mee dat zo veel mensen voor zonnepanelen kiezen. Naast een bijdrage aan een beter milieu worden de besparingen die hiermee zijn te bereiken in de komende jaren naar verwachting ook steeds interessanter. Maar wanneer het gaat om het verzekeren van zonnepanelen op of rond de woning liggen de zaken nog ingewikkeld. Heb je al zonnepanelen of ga je die binnenkort aanbrengen? Laat het ons weten, zodat wij ze voor je kunnen meeverzekeren.

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat