Wie is er aansprakelijk bij stormschade?

Elk jaar krijgen we een paar keer te maken met een zware tot zeer zware storm; windkracht 10 en 11. Op veel plaatsen is er schade door omgewaaide bomen, rondvliegende dakpannen en andere delen van gebouwen.

Wij hebben dan onder andere contact met klanten omdat een omgevallen boom van de buren, schade heeft aangericht in hun tuin. Wie is er dan aansprakelijk?

Als er sprake is van een goed onderhouden boom, wordt het lastig om de eigenaar daarvan erop aan te spreken.

Als er sprake is van windkracht 10 of meer, dan kun je stellen dat er sprake is van extreme omstandigheden. Daar hoef en kun je als eigenaar van een boom of een gebouw geen rekening mee houden. Die omstandigheden liggen buiten de invloedsfeer van de eigenaar en daarom kan de schadelijdende partij zijn schade niet verhalen op de eigenaar.

Verwijtbaar handelen of nalaten

Echter, als aangetoond kan worden dat de boom slecht onderhouden is, en dat de schade bij windkracht 9 of minder ook ontstaan zou zijn, dan kan de eigenaar zich niet beroepen op overmacht. Dan is er sprake van verwijtbaar handelen of nalaten. In dit geval dient de eigenaar van de boom de schadelijdende partij schadeloos te stellen.

Kunnen de kosten niet geclaimd worden bij een ander omdat er sprake is van overmacht, dan kunnen wij ons misschien wenden tot je eigen inboedelverzekering, waarop stormschade vaak meeverzekerd is en zo kunnen de kosten toch vergoed worden! We willen tenslotte niet dat je met lege handen komt te staan.

Met de woonverzekeringen van United Insurance kom je nooit voor verrassingen te staan. Met de all-risk dekking en garantie tegen onderverzekering voor inboedel en opstal weet je waar je aan toe bent.

Bereken je premie

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat