Kan ik mijn polis tussentijds beëindigen?

Als je van de verzekering af wilt zien, dan kun je de verzekering zonder kosten annuleren binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van de polis. Indien je je op deze wettelijke bedenktijd beroept, dan wordt de verzekering per de ingangsdatum beëindigd. Dit betekent dat er nooit dekking is geweest. Na de wettelijke bedenktijd kunt je de verzekering indien gewenst beëindigen:

  1. Tijdens het 1e verzekeringsjaar (per de eerstvolgende contract vervaldatum),
  2. na het eerste verzekeringsjaar (dagelijks, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand),
  3. Nadat op grond van deze verzekering een schadevergoeding is gegeven of afgewezen (de verzekering eindigt om 24.00 uur op de datum die in uw opzegbrief of opzegemail vernoemd staat, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden).
Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat