Hoe wordt mijn overstromingsrisico berekend?

Jouw risicoprofiel wordt gebaseerd op een zo actueel mogelijk inzicht van het overstromingsrisico in Nederland. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen investeren jaarlijks een aanzienlijk deel van het BNP in onze waterveiligheid. Het inzicht en de feitelijke situatie verandert daarom snel. De meest actuele kennis die wij toepassen is afkomstig uit het project Veiligheid Nederland in Kaart. Het project analyseerde de overstromingsrisico’s in Nederland. Met een innovatieve methode werden overstromingskansen aan overstromingsgevolgen gekoppeld, uitgedrukt in economische schade en aantal slachtoffers. Eind 2014 is het project afgerond. Het beursgenoteerde ARCADIS heeft in samenwerking met Neerlandse het risico- en premiemodel geactualiseerd. Voor elk adres in Nederland is daarvoor een uniek overstromingsprofiel opgesteld. Dit profiel kan door nieuwe inzichten of aanpassingen aan waterkeringen afwijken van het eerder getoonde risicoprofiel..

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat