Wat is een overschrijdingskans?

Dit is de kans dat een waterkering niet bestand is tegen bepaalde waterstanden en golven. Als de waterstanden en/of golven te hoog zijn, overschrijden ze de omstandigheden waarvoor de waterkering is ontworpen. In Nederland hebben we bepaalde afspraken gemaakt over veiligheid. Dit geldt ook voor de waterkeringen. Daarom moeten dijken, duinen en dammen ontworpen worden volgens een voorgeschreven overschrijdingskans. Bijvoorbeeld: een overschrijdingskans van 1 op 2.000 betekent dat een waterkering geschikt moet zijn om alle combinaties van waterstanden en golven te weerstaan die eens in de 2.000 jaar voorkomen.

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat