Soms komt het overstromingsprofiel niet overeen met Overstroomik.nl. Hoe kan dit?

Voor jouw overstromingsprofiel zijn ook de overstromingsscenario’s als gevolg van het falen van regionale keringen (binnenwater kerend) meegenomen. Rijkswaterstaat heeft de normen en kansen voor deze keringen nog niet landelijk in kaart gebracht. Deze worden om die reden dan ook niet gecommuniceerd op Overstroomik.nl. Wij houden echter wel rekening met dit risico. Schade als gevolg van dit risico valt dan ook binnen de dekking van de overstromingsrisicoverzekering.

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat