Wat is de overstromingsrisico­verzekering?

De overstromingsrisicoverzekering is een verzekering die jouw inboedel en/of huis beschermt tegen waterschade als gevolg van een overstroming. De verzekering biedt alleen dekking als de overstromingsschade is ontstaan door een dijkdoorbraak, het niet (goed) sluiten van een sluis of het falen van een stormvloedkering. Waterschade ontstaan door bijvoorbeeld hevige lokale regenval of een hoge grondwaterstand is niet gedekt..

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat