Welke kosten kan ik tegenkomen naast de terugkerende premie?

Waarom € 0,75 administratie kosten?
Door de toenemende regels (Europa wetgeving) en toename van de incassokosten voor het bedrijfsleven door de invoering van SEPA is het noodzakelijk dat wij een deel van die kosten doorberekenen. Wij doen uiteraard onze best ook deze kosten te beperken.

Worden er per termijn kosten in rekening gebracht?
Ja, afhankelijk van je betalingstermijn berekenen wij telkens € 0,75 aan administratiekosten. Bij maandbetaling derhalve 12 maal, bij jaarbetaling 1 maal.

Worden er aanvullende kosten bij het afsluiten berekend?
Ja, dat is eenmalig (geldt niet voor de zorgverzekering). Deze worden u bij de afgifte van de polis in rekening gebracht en bedragen € 10,- exclusief de assurantiebelasting.

Worden er kosten voor wijzigingen berekend?
Ja, deze bedragen € 5,- en hierover is assurantiebelasting verschuldigd. Dit geldt niet voor de zorgverzekering.

Worden er kosten berekend als ik de polis tussentijds opzeg?
Ja, je wordt eenmalig € 15 in rekening gebracht en deze wordt op eventueel terug te ontvangen premie in mindering gebracht. Dit geldt niet voor de zorgverzekering.

Waar kan ik terugvinden dat er € 10 poliskosten bij het tot stand komen van de verzekering wordt berekend?
Bij het aangaan van de verzekering wordt onder de totaalpremie vermeld dat € 10 euro poliskosten worden berekend.

Terug

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu