Welke kosten kan ik tegenkomen naast de terugkerende premie?

Waarom € 0,75 administratie kosten?
Door de toenemende regels (Europa wetgeving) en toename van de incassokosten voor het bedrijfsleven door de invoering van SEPA is het noodzakelijk dat wij een deel van die kosten doorberekenen. Wij doen uiteraard onze best ook deze kosten te beperken. Over de administratiekosten wordt 21% assurantiebelasting in rekening gebracht.

Worden er per termijn kosten in rekening gebracht?
Ja, afhankelijk van je betalingstermijn berekenen wij telkens € 0,75 aan administratiekosten. Bij maandbetaling derhalve 12 maal, bij jaarbetaling 1 maal. Over de kosten wordt 21% assurantiebelasting in rekening gebracht.

Worden er aanvullende kosten bij het afsluiten berekend?
Ja, dat is eenmalig (geldt niet voor de zorgverzekering). Deze worden je bij de afgifte van de polis in rekening gebracht en bedragen € 10,- exclusief 21% assurantiebelasting.

Worden er kosten voor wijzigingen berekend?
Ja, deze bedragen € 5,- en hierover is 21% assurantiebelasting verschuldigd. Dit geldt niet voor de zorgverzekering.

Worden er kosten berekend als ik de polis tussentijds opzeg?
Ja, er wordt eenmalig € 15,- (excl. 21% assurantiebelasting) in rekening gebracht en deze wordt op eventueel terug te ontvangen premie in mindering gebracht. Dit geldt niet voor de zorgverzekering.

Waar kan ik terugvinden dat er € 10,- poliskosten bij het tot stand komen van de verzekering wordt berekend?
Bij het aangaan van de verzekering wordt onder de totaalpremie vermeldt dat € 10,-poliskosten (excl. 21% assurantiebelasting) worden berekend.

Terug

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat