Waarvoor ben ik niet verzekerd?

Niet verzekerd is schade (mede) ontstaan door: molest en/of oorlog, vulkanische uitbarstingen, atoomkernreacties, geïnduceerde aardbevingen, verzakkingen en bodem dalingen, neerslag, inundatie en een hoge grondwaterstand.

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat