Ben ik direct verzekerd?

Nee, er is een wachttijd van 2 maanden. Dat is om te voorkomen dat de verzekering wordt aangevraagd voor een bij aanvang van de verzekering bestaande schade of conflict. ´Een brandend huis is ook niet te verzekeren.´

Je kunt alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als je kan aantonen dat je de gebeurtenis niet kon voorzien bij het aangaan van de verzekering. Schade die zich openbaart binnen de wachttijd van 2 maanden vanaf het aangaan van het contract, zijn niet verzekerd. In elk geval moet worden vastgesteld dat de verzekerde geen kennis had van het geschil of er geen kennis van kon hebben gehad op het ogenblik van het aangaan van deze verzekering."

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat