Dader onbekend? Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer is in 1965 opgericht. Het Waarborgfonds is er voor mensen die door een motorvoertuig zoals een brommer, auto, of tractor schade hebben geleden zonder dat de dader bekend is. Ook wanneer de dader wel bekend is, maar niet beschikt over een wettelijk aansprakelijkheidsverzekering, kan het Waarborgfonds de schade vergoeden.

Door een een motorvoertuig

Een motorvoertuig kan schade toebrengen aan andere motorvoertuigen, maar ook aan voetgangers, fietsers, tuinhekken, gebouwen, etc. Om voor vergoeding door het Waarborgfonds in aanmerking te komen, is bepalend of het aannemelijk is dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig.

Bij een schade veroorzaakt door een fietser aan een auto, kan dus geen beroep worden gedaan op het Waarborgfonds. Ook niet in het geval de schade is ontstaan door de overvolle supermarktkar die botst tegen het portier van de auto die naast jouw auto staat geparkeerd.

Zijn alle nieuwe vervoermiddelen een motorvoertuig?

Dat een auto een motorvoertuig is dat snapt iedereen wel. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer nieuwe vervoermiddelen op de weg gekomen die (mede) door een motor worden aangedreven. Zijn dit dan allemaal motorvoertuigen? Het antwoord is nee. De wet bepaalt wanneer een bepaald vervoermiddel een motorrijtuig is. Een fiets met trapondersteuning is geen motorvoertuig, maar bijvoorbeeld een Elobike weer wel. Elk motorvoertuig dat op de openbare weg mag rijden, moet beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering. Wordt een voetganger aangereden door een fiets met trap-ondersteuning en rijdt de dader door, zonder zich bekend te maken, dan kan de schade niet bij het Waarborgfonds worden verhaald. Doet dezelfde situatie zich voor, maar dan met een Elobike, dan kan het slachtoffer zich wel tot het Waarborgfonds wenden.

Binnen drie jaar aangifte doen en eigen risico van 250 euro

Een beroep op het Waarborgfonds moet worden gedaan binnen drie jaar nadat de schade is ontdekt. Bij elke schade-uitkering geldt een eigen risico van € 250. Blijft jouw schade onder dit bedrag dan heeft het weinig zin om deze schade bij het Waarborgfonds in te dienen.

Voorwaarden voor uitkering

Het Waarborgfonds beoordeelt elke schade zorgvuldig. De belangrijkste punten waarop het fonds let zijn de volgende:

  • Staat vast dat de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig? We geven een voorbeeld. Een auto kan in een bocht van een weg plotseling fors olie verliezen. Een volgende automobilist kan hierdoor de grip op de weg kwijtraken en uit de bocht vliegen. Indien de automobilist die de olie heeft verloren, onbekend blijft dan kan de automobilist die schade heeft geleden zich wenden tot het Waarborgfonds. Het moet dan wel vaststaan dat het gaat om motorolie en niet om bijvoorbeeld een fles slaolie die iemand per ongeluk heeft laten vallen maar niet heeft opgeruimd.
  • Het Waarborgfonds wil ook dat er pogingen zijn gedaan om, indien de dader onbekend is gebleven, deze op te sporen. In de praktijk betekent dit dat het Waarborgfonds de uitkering afhankelijk stelt van de vraag of er politie-aangifte is gedaan.
  • Een derde voorwaarde is dat aangetoond moet worden dat de schade inderdaad door een ander motorrijtuig is toegebracht. Vaak kan dat aan de hand van laksporen of getuigen die hebben gezien hoe de schade is ontstaan.
  • Tot slot moet de schade niet door eigen gedrag zijn veroorzaakt. Wanneer jij bijvoorbeeld een duur servies koopt en dit even naast jouw auto zet om ruimte in de kofferbak te maken, dan is het maar de vraag of het Waarborgfonds tot uitkering overgaat wanneer de auto die naast je geparkeerd stond, wegrijdt en in het voorbijgaan ‘net even het servies raakt en onherstelbaar beschadigt’, waarbij vervolgens de bestuurder doorrijdt zonder dat iemand zijn kenteken heeft opgenomen. In deze fictieve casus is het zelfs mogelijk dat deze automobilist helemaal niet heeft gemerkt dat hij jouw nieuwe servies aan gruzelementen heeft gereden.

Wij zijn er om u te helpen

Krijg jij ooit te maken met een schade waarvan je jezelf afvraagt of deze schade misschien vergoed wordt door het Waarborgfonds? Neem dan contact met ons op.

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat