Auto inzittenden­verzekeringen

Met een auto inzittendenverzekering verzeker je jezelf en medepassagiers voor de financiële gevolgen van een verkeersongeluk in geval van letselschade of overlijden. Welke verzekeringen zijn er en heb ik dit nodig?

Aanvullend op de ‘gebruikelijke’ WA- en cascoverzekeringen voor auto's kunnen ook verzekeringen ten behoeve van inzittenden van de auto worden gesloten.

Deze verzekeringen keren uit bij schade aan inzittenden en bestuurder (bijvoorbeeld bij ongevallen) zonder te kijken naar wie er daadwerkelijk aansprakelijk is.

Er zijn 2 soorten inzittendenverzekeringen:

  • Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI)
  • Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)

Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI)

De OVI keert bij overlijden van een inzittenden een bedrag uit aan de nabestaanden. Als er sprake is van blijvende invaliditeit van de zwaargewonde bestuurder of inzittende, dan heeft hij recht op een uitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit en de hoogte van het verzekerde bedrag.

Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)

De SVI keert geen van te voren overeengekomen bedrag uit, maar vergoedt de werkelijk geleden schade. Hierbij kun je denken aan medische kosten, inkomensderving, schade aan kleding, etcetera. Meestal wordt er vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag.

Vaak wordt ons de vraag gesteld: ´Welke verzekering kan ik het beste sluiten, OVI of SVI?´. Dat hangt af van de wensen, luidt dan ons antwoord. De verzekeringen zijn totaal verschillend en hebben elk een andere doelstelling. Sta je ook voor deze keuze? Neem contact met ons op. We vertellen je graag meer, zodat je de juiste keuze kunt maken: OVI, SVI of allebei.

Maak een berekening

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat