Over de Basisverzekering

Sinds 1 januari 2006 is in Nederland een ander zorgstelsel ingevoerd. Een onderdeel van dit stelsel is een zorgverzekering voor iedereen, de Basisverzekering. Deze Basisverzekering heeft de ziekenfondsverzekering, de particuliere zorgverzekeringen en de verschillende publiekrechtelijke regelingen sindsdien vervangen.

De overheid wilde daarmee meer concurrentie brengen in het Nederlandse zorgsysteem. Op die manier zou er een betere en efficiëntere zorg ontstaan. Daarvoor was een eenduidig, transparant gezondheidszorgstelsel nodig, waaraan alle zorgverzekeraars, zorgaanbieders en burgers onder dezelfde voorwaarden deelnemen.

In het zorgstelsel zijn alle Nederlanders verplicht om zich met de Basisverzekering te verzekeren tegen ziektekostenrisico´s. Iedereen is echter wel vrij om te kiezen bij welke verzekeraar. Zorgverzekeraars op hun beurt zijn verplicht iedereen voor de Basisverzekering te accepteren.

In het vorige stelsel van zorgverzekeringen waren alle mensen met een inkomen lager dan € 33.000,- verplicht verzekerd volgens de Ziekenfondswet. Mensen die meer verdienden, mochten zelf bepalen of zij zich verzekeren bij een particuliere zorgverzekeraar. Dat onderscheid is verdwenen in het huidige zorgstelsel. Nederland kent vanaf dat moment nog maar één zorgverzekering voor iedereen: de Basisverzekering.

Voor wie is de Basisverzekering bestemd?

Iedereen die wettig in Nederland woont, is sinds 2006 verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Er zijn enkele uitzonderingen op die regel, zoals militairen in actieve dienst en mensen die principiële bezwaren hebben tegen verzekeren. Ook voor mensen die in het buitenland wonen en in Nederland werken gelden afwijkende regels. Verzekerden tot 18 jaar hoeven geen premie voor de Basisverzekering te betalen.

Het pakket van de Basisverzekering

De overheid bepaalt welke zorg in de Basisverzekering wordt opgenomen. Het pakket vergoedingen van de Basisverzekering lijkt op het oude pakket van de ziekenfondsverzekering en is bij iedere verzekeraar gelijk. Verzekeraars bieden dus allemaal dezelfde Basisverzekering, maar concurreren met elkaar op prijs, de geboden service en waar mogelijk ook de invulling en kwaliteit van de zorgverlening.

Zo kun je kiezen uit verschillende polissoorten zoals een polis met gecontracteerde zorg, waarbij je verzekeraar contracten heeft gesloten met zorgaanbieders over prijs, service en kwaliteit. Of een polis waarbij je zelf mag kiezen naar welke zorgaanbieder je toe gaat. Er zijn allerlei variaties mogelijk.

Zorgverzekeraars bieden allemaal de Basisverzekering, maar mogen verder zelf bepalen welke aanvullende verzekeringen zij aanbieden en onder welke voorwaarden. Je kunt zelf beslissen of je deze aanvullende verzekeringen wenst af te nemen en in welke mate.

Nominale premie

Elke verzekerde vanaf 18 jaar betaalt een vaste basispremie aan zijn zorgverzekeraar, de nominale premie. Elke zorgverzekeraar mag zelf de hoogte van deze premie vaststellen. Er kunnen dus verschillen zijn in premies die zorgverzekeraars vragen. De nominale premie die een zorgverzekeraar hanteert, is voor alle verzekerden van een zorgverzekeraar gelijk, ongeacht leeftijd, inkomen of gezondheid. Een zorgverzekeraar maakt daar dus geen onderscheid in. Het is wel mogelijk dat de nominale premie per soort polis verschilt.

Inkomensafhankelijke premie

Naast de nominale premie betaalt iedere verzekerde een inkomensafhankelijke premie die door de werkgever of uitkerende instantie wordt geïnd. Werkgevers en uitkerende instanties moeten deze premie financieren door het salaris of de uitkering te compenseren. Eigenlijk betaalt de werkgever of de uitkerende instantie dus de inkomensafhankelijke premie.

Eigen risico

Er geldt een verplicht eigen risico (€ 385 in 2018). Er is een financiele compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten. Het eigen risico geldt voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Net als bij de no-claim blijven een aantal zorgvormen erbuiten.

Zorgtoeslag

Om de Basisverzekering voor iedereen ook in de toekomst betaalbaar te laten zijn, is er een zorgtoeslag. Deze zorgtoeslag wordt berekend door de Belastingdienst en is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden. De Belastingdienst stelt de hoogte van de zorgtoeslag vast en keert de zorgtoeslag ook uit.

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat