Rechtshulp van verzekeraars beter gewaardeerd

Klanten beoordelen de rechtshulp van verzekeraars met een 7,5 en die van advocaten met 7,1. gerechts­deurwaarders scoorden niet hoger dan een 6,4. Een rechtsbijstand­verzekering heeft belangrijke voordelen.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onlangs onderzoek gedaan naar de waardering van consumenten over de ondersteuning die zij bij juridische geschillen kregen van enerzijds advocaten en anderzijds rechtsbijstands­verzekeraars.

Bij geschillen tot 25.000 euro kun je deze voorleggen aan de Kantonrechter. Dat geldt ook voor alle geschillen op het gebied van het arbeidsrecht. Formeel hoef je hierbij geen beroep te doen op een advocaat. Doch, zeker wanneer het geschil ingewikkeld is of de tegenpartij een heel andere lezing heeft dan jij, is juridische bijstand belangrijk.

Voordelen rechtsbijstand­verzekering

Voor soorten geschillen waar je in je situatie mee te maken kunt krijgen, kun je een verzekering op maat aanschaffen.

  • Bijvoorbeeld alleen geschillen die met het verkeer te maken hebben. Belangrijk wanneer je bijvoorbeeld voor jouw auto een WA-verzekering heeft en iemand anders veroorzaakt een ongeval, waardoor er schade ontstaat aan de auto.
  • Of geschillen met leveranciers (je bestelt en betaalt online, maar de goederen worden nooit geleverd).
  • Ook voor geschillen met je werkgever (de zaak wordt overgenomen of er vindt een reorganisatie plaats en de arbeidsvoorwaarden veranderen) kan een rechtsbijstand­verzekering goede diensten bewijzen.

Een brandend huis kun je niet verzekeren

Er zijn wel een aantal belangrijke voorwaarden. Zo kun je je niet meer voor rechtsbijstand verzekeren op het moment dat het geschil al bestaat (je heeft al talloze malen geklaagd over het geblaf van de hond van de buren). Ook vallen niet alle soorten geschillen onder de verzekering. Discussies met de fiscus zijn vaak uitgesloten.

Naast goede rechtsbijstand geeft een rechtsbijstand bij geschillen ook veel rust. De rechtsbijstands­verzekeraar voert alle correspondentie en bewaakt de voortgang.

Vraag nu aan

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat