Dekking overlijdens­risicoverzekering

Je hebt recht op een uitkering als de verzekerde overlijdt tussen de begindatum en vóór de einddatum van de verzekering. Hierbij is wel van belang dat aan de voorwaarden is voldaan.

Na de einddatum wordt de verzekering beëindigd. Het verzekerde bedrag wordt daarna niet meer uitgekeerd. Je kiest zelf het verzekerde bedrag op basis van het doel van je verzekering. En je kiest of dit bedrag daalt of gelijk blijft tijdens de looptijd.

Het verzekerde bedrag wordt bij overlijden van de verzekerde in één keer uitgekeerd. Als de verzekering is verpand aan je hypotheek, dan keren we het bedrag – voor dat deel – uit aan de bank.

Bereken je premie

Voorlopige ongevallendekking

Na ontvangst van de aanvraag en de ingevulde gezondheidsverklaring geldt een voorlopige ongevallendekking gedurende maximaal 3 maanden voor maximaal € 250.000.

Premie-depot terug

Een ander mooi kenmerk van de overlijdens­risicoverzekering is het premiedepot. In het kort samengevat: teveel betaalde premie krijg je netjes terug. Want omdat je steeds dezelfde premie betaalt, betaal je in de eerste jaren eigenlijk iets teveel en later te weinig. Het premie-overschot van de eerste jaren wordt in het premiedepot gestort voor later gebruik.

Als je de verzekering tussentijds beëindigt - bijvoorbeeld omdat je huis verkocht is - dan krijg je de waarde die in het premiedepot is opgespaard terug. En dit is bijzonder want er zijn nog steeds genoeg verzekeraars die dit geld niet terug geven.

Wanneer keren we niet uit?

Als je informatie over je gezondheid hebt verzwegen, bijvoorbeeld als je niet eerlijk bent geweest over dat je rookt, of bij fraude, dan staat in de voorwaarden precies benoemd in welke gevallen er niet of minder wordt uitgekeerd.

Bekijk ook:

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu