Hoverboard en de aansprakelijkheids­verzekering

De hoverboard. Een leuk apparaat waar je je mee kunt voortbewegen. In het begin vooral populair bij kinderen, maar steeds vaker wordt deze hoverboard ook gebruikt door volwassenen. Bij schade kan een hoverboard tot de nodige problemen leiden.

Hoverboard

Een hoverboard bestaat uit een plank met een ingebouwde accu en met aan weerszijden wieltjes. Het apparaat heeft geen stuur. De berijder stuurt de plank door zijn gewicht te verplaatsen. Afhankelijk van het gewicht van de berijder, de ondergrond en helling kan de Hoverboard een snelheid behalen van rond de 15 km/u.

Verbod voor openbare weg

Formeel is het in Nederland verboden om met een Hoverboard op de openbare weg te rijden. Ook op fietspaden en op de stoep is het rijden met een Hoverboard niet toegestaan. De wetgever eist namelijk dat gemotoriseerde voertuigen een stuur hebben. En dat heeft een Hoverboard dus niet.

Situatie bij eigen letsel

Een hoverboard vraagt enige lenigheid en een goed evenwichtsgevoel. Een ongelukkige val kan het nodige letsel tot gevolg hebben. De kosten van de dokter en het ziekenhuis zullen vergoed worden door de basisverzekering. Is er blijvend letsel dan wordt de schade die dit tot gevolg heeft, niet vergoed. Is het letsel zo ernstig dat tijdelijk of definitief geen arbeid kan worden verricht, dan wordt de schade die hiervan het gevolg is, alleen vergoed wanneer ten behoeve van de berijder een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten.

Aansprakelijkheid jegens derden

Met een hoverboard kan ook schade aan derden worden toegebracht. Denk aan het niet op tijd kunnen remmen waardoor hard tegen een geparkeerde auto wordt gebotst, met voor de berijder een blauwe plek en voor de auto een deuk tot gevolg. Of een botsing met een voetganger die ongelukkig ten val komt en zijn arm breekt.

Voor dit soort schades hebben de meeste mensen een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) afgesloten. Verzekeraars blijken in de praktijk bij schade een zeer verschillend beleid te hanteren.

De ene verzekeraar sluit elke vergoeding voor schade met een motorrijtuig uit. Formeel valt een hoverboard hieronder. Dit betekent dat de AVP van deze verzekeraar de schade niet zal vergoeden. De berijder of diens ouders zullen de door hen veroorzaakte schade dan zelf moeten betalen. Andere verzekeraars verlenen wel dekking, mits de Hoverboard niet harder kan dan een in de polisvoorwaarden opgenomen maximumsnelheid. Weer andere verzekeraars verlenen wel dekking als de berijder een kind is, maar niet wanneer de berijder een volwassene is.

Wel op de hoverboard? Hoe zit het met jouw AVP?

Als je de verzekering via ons hebt afgesloten dan is er dekking als je het hoverboard niet sneller dan 16 km/u kan. Gebruik op de openbare weg is niet toegestaan en vanuit dat wettelijke verbod is er vaak geen dekking bij schade. Bij gebruik buitenshuis kun je overigens ook een boete krijgen die kan oplopen tot 360 euro.

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat