E-bikes worden steeds populairder

In 2017 werden in Nederland maar liefst 957.000 nieuwe fietsen verkocht. 294.000 daarvan waren e-bikes. Waar de gemiddelde verkoopprijs van een 'gewone' fiets €608 bedraagt, ligt deze bij een e-bike op ruim het drievoudige: €1.948!

Nederland fietsland

In vergelijking met de meeste landen buiten Nederland is ons land een fietsparadijs: er is maar liefst 35.000 kilometer fietspad aangelegd. Daarvan maken we met elkaar intensief gebruik. Jaarlijks fietsen we met elkaar ruim 15 miljard kilometers. Steeds meer mensen ontdekken het genot van een e-bike. De verkoop van deze 'fietsen met trapondersteuning' neemt jaarlijks toe. Een ontwikkeling waar de financieel adviseur in toenemende mate bij betrokken raakt.

Aantal ongevallen stijgt ook

Meer e-bikes betekent vanzelfsprekend ook dat het aantal ongevallen waarbij een e-bike betrokken is, stijgt. In 2018 ging het om een stijging van 26%. Hiervoor zijn verschillende verklaringen. Over het algemeen gaan e-bikes sneller dan gewone fietsen. Dit betekent voor de berijder dat hij sneller op onverwachte gebeurtenissen moet reageren. Ook bestuurders van auto’s moeten nog wennen aan de opkomst van e-bikes. De snelheid van deze fietsers wordt nog regelmatig verkeerd ingeschat, waardoor aanrijdingen plaatsvinden.

Schade gedekt op de AVP mits ….

Indien de eigenaar van een e-bike een verkeersfout maakt waardoor anderen schade lijden, dan is deze schade in het algemeen gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP. De meeste huishoudens in Nederland hebben een dergelijke verzekering, maar….

Binnen de verkeersregels zoals die in Nederland gelden, is ook aandacht besteed aan de elektrische fiets. De regels die gelden voor normale fietsen, gelden ook voor de e-bike mits de trapondersteuning stopt bij het behalen van een snelheid van 25 km per uur.

Net zoals brommers kunnen worden opgevoerd, kan ook de blokkade op de trapondersteuning worden opgeheven. Zeker onder jongeren is dit populair. De juridische gevolgen zijn echter groot. Daarmee verliest de fiets zijn status van 'fiets met trapondersteuning' en wordt de fiets een zogenaamde 'speed pedelec'. Dit zijn snelle, elektrische fietsen. Sinds 1 juli 2017 gelden er aparte regels voor de berijders van deze snelle, elektrische fietsen. De belangrijkste eisen zijn:

  • De bestuurder moet minimaal 16 jaar zijn.
  • Het rijbewijs AM is verplicht.
  • Een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering is verplicht.
  • De bestuurder en eventule passagier moeten een helm dragen.
  • Binnen de bebouwde kom mag op het fietspad niet harder dan 30 km worden gereden.

Een opgevoerde e-bike wordt dus beschouwd als een 'speed pedelec'. Bij een ongeval heeft dit tot gevolg dat eventuele schade niet gedekt is onder de normale Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren. De consequenties hiervan kunnen zeer groot zijn. Zeker wanneer als gevolg van het ongeval een andere verkeersdeelnemer letsel oploopt. Ouders doen er dus goed aan erop toe te zien dat hun 'handige kinderen' niet de blokkade van de trapondersteuning opheffen.

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat