Wanneer kan ik mijn verzekering opzeggen?

Sinds 2010 is het 'stilzwijgend verlengen' van verzekeringen afgeschaft. Dit leidde bij veel mensen tot irritatie en frustratie. Na de looptijd van meestal 1 jaar kun je elke dag opzeggen met een maximale opzegtermijn van 1 maand.

Echter, er zijn meerdere situatie bekend die je de mogelijkheid geven om op te zeggen. Dit zijn alle mogelijkheden om op te zeggen:

  • Contractduur
  • Verkoop
  • Stijging premie
  • Fusie
  • En-bloc

Contractduur

De meeste verzekeringen sluit je af voor 12 maanden. In de polisvoorwaarden staat vermeld wanneer de opzegtermijn is. Als de minimale looptijd bijna ten einde is, wordt je hierover geïnformeerd door de maatschappij of intermediair. Er wordt dan een nieuw voorstel gedaan maar daar hoef je niet op in te gaan. De opzegtermijn is een maand. Dit is wettelijk zo geregeld.

Verkoop

Als je binnen het contractstermijn bijvoorbeeld je huis, auto of scooter verkoopt, dan kun je zonder problemen je verzekering opzeggen. De verzekeraar kan je wel vragen naar het verkoopbewijs.

Stijging premie

"De premies stijgen weer!" Zodra de verzekeringsaanbieder aangeeft dat de premie ophoog gaat, is voor jou het moment aangebroken om eens goed om je heen te kijken naar alternatieven. Je kunt bij een premiestijging binnen 30 dagen opzeggen.

Fusie

Het komt regelmatig voor dat 1 of meerdere verzekerings­maatschappijen fuseren of overgenomen worden. Een juridische fusie kan een geldige reden zijn om de verzekering op te zeggen.

En-bloc

Een en-bloc bepaling geeft een verzekeraar het recht om de voorwaarden te wijzigingen. Ook de premie kan dan aangepast worden. Als de wijzigingen een verslechtering betekent voor de verzekerde, dan kan je binnen 30 dagen opzeggen.

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat