Kinderen op kamers en de verzekeringen

Na elke zomervakantie gaan veel jongeren een nieuwe fase van hun leven in: zij gaan studeren en op kamers wonen. Het laatste waaraan ze waarschijnlijk op zo´n moment denken is zo iets "oersaais" als verzekeringen. Toch is het een belangrijk onderwerp!

Wij geven je daarom hieronder een aantal tips. Misschien dat je toch een moment kunt vinden om samen met de komende student hieraan aandacht te besteden.

Thuiswonend of inwonend

Er zijn veel verzekerings­maatschappijen en nog veel meer verzekeringen. Per verzekeringsmaatschappij en per verzekering kunnen de verzekerings­voorwaarden verschillende gevolgen verbinden aan de vraag of het kind nog thuis woont of uitwonend is. Maar ook kunnen de gevolgen verschillend zijn, wanneer het uitwonen alleen door de week plaatsvindt en het kind in het weekend thuis komt of dat de zelfstandige bewoning permanent is.

Per verzekering moet dit dus goed worden uitgezocht. Algemene uitspraken hierover zijn niet te doen.

Inboedelverzekering

Je inboedelverzekering geeft een vergoeding voor schade aan goederen bij je thuis. Dit thuis is het risico-adres. De meeste verzekeraars vergoeden niet de schade aan goederen, zoals studieboeken, kleding, sportuitrusting, computer en audio-visuele apparatuur, die zich op een ander risico-adres bevinden.

Ongemerkt hebben veel studenten toch een behoorlijke waarde aan goederen om zich heen verzameld. Voor een beperkt bedrag kunnen deze verzekerd worden op het risico-adres waar de student woont. Maar ook hier is advies wel belangrijk. Want hoe is de woonsituatie? Is er sprake van een zelfstandige woonruimte waar de toegang afsluitbaar is? Of is er sprake van een gemeenschappelijke bewoning en gebruik van ruimtes?

Is dit laatste het geval, dan zal er vaak een binnenbraakclausule van kracht zijn. Dit wil zeggen, dat schade als gevolg van diefstal alleen dan vergoed wordt, wanneer er zichtbare braaksporen zijn aan de binnendeur van de kamer waar de goederen aanwezig zijn. Staan alle deuren van de kamers in de woning open en is opeens de mooie, nieuwste lap top weg, dan is deze niet verzekerd.

Premie inboedelverzekering

Reisverzekering

Veel gezinnen hebben een doorlopende reisverzekering. Deze verzekering is belangrijk voor schade als gevolg van bijvoorbeeld diefstal. Maar misschien nog wel veel belangrijker voor de extra kosten van medische hulp en repatriëring vanuit het buitenland. Wat is het gezellig om het kind dat het hele jaar zo hard studeert spontaan en ongedwongen mee te nemen op vakantie! Of hoe leuk is het niet, dat die studenten een weekje met elkaar even naar het buitenland gaan.

Veel doorlopende reisverzekeringen vergoeden niet langer de schade voor uitwonende, studerende kinderen. Ook dit moet dus goed worden bekeken. En als er wel dekking is voor het studerende kind zorg dan dat het dekkingsgebied voldoende groot is (Wereld of Europa).

Premie reisverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Even niet opletten bij het oversteken en een fietser komt ten val en krijgt letsel. Een kleine onoplettendheid kan grote gevolgen hebben. De aansprakelijkheids­verzekering voor particulieren is juist voor dit soort risico´s ontwikkeld.

Een aantal, maar dus niet alle (!) aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren, dekken op de verzekering van de ouder(s) ook de aansprakelijkheid van hun kinderen die in verband met hun studie uitwonend zijn.

Premie aansprakelijkheidsverzekering

Zorgverzekering

Alle kinderen die in Nederland wonen, moeten een Basisverzekering hebben. Ze zijn meestal verzekerd via de gezinspolis van de ouder(s). Voor kinderen jonger dan 18 jaar hoeft geen premie betaald te worden. Kinderen moeten echter wel premie betalen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin ze 18 jaar worden.

Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht. Maar voor de aanvullende verzekering niet. Bij de basisverzekering kan gekozen worden voor een natura verzekering of een restitutie verzekering.

Bij een natura verzekering worden de kosten van medische hulp alleen volledig vergoed, indien gebruik wordt gemaakt van medici met wie en ziekenhuizen waarmee de verzekeraar een contract heeft gesloten.

Bij de restitutieverzekering mag de verzekerde zelf kiezen bij welke medicus en welk ziekenhuis hij zich laat behandelen. Zeker wanneer medische behandelingen voorzienbaar zijn, is het belangrijk extra aandacht te schenken aan de keuze van een passende zorgverzekering.

Kies je zorgverzekering

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat