Je gaat scheiden. Wat te doen met de gezamenlijke verzekeringen?

In Nederland eindigt een derde van alle huwelijken in een echtscheiding. Dit heeft niet alleen op emotioneel gebied een enorme invloed op mensen, maar zorgt er ook voor dat er onderling veel geregeld moet worden.

Hierbij wordt vaak direct gedacht aan de verdeling van de inboedel en opstal(len). Maar hoe zit het eigenlijk met de gezamenlijke verzekeringen? Wat moet er worden aangepast en hoe worden deze verzekeringen uiteindelijk verdeeld? Omdat dit niet altijd duidelijk is, hebben wij alle wijzigingen voor je op een rij gezet.

Welke wijzigingen moet je aan ons doorgeven?

Alle verzekeringen die u gezamenlijk heeft afgesloten moeten opnieuw worden bekeken en worden afgestemd op uw nieuwe situatie. Dit betekent dat alle hiervoor relevante informatie aan ons moeten worden verstrekt. Ook als het enkel gaat om een adreswijziging. Welke verzekeringen moet worden verdeeld?

Opstalverzekering

De opstalverzekering blijft gekoppeld aan de woning. Dit betekent dat degene die in het huis blijft wonen, de polis overneemt. Blijf je geen van beide in het huis wonen? Dat dient het huis toch verzekerd te blijven tot deze verkocht is.

Inboedelverzekering

De waarde van de inboedel die op de polis staat verandert, doordat een deel van de inboedel zal worden meegenomen. Dit betekent dat het verzekerde bedrag opnieuw moet worden vastgesteld op basis van de nieuwe situatie. Het verzekerd kun je op een eenvoudige manier met de inboedelwaardemeter herzien. De aangepast polis komt meestal op naam te staan van degene die in het huis blijft wonen. Blijven jullie geen van beide in het huis wonen? Dan kun je onderling bepalen wie van jullie de polis op meeneemt naar de nieuwe woning.

Aansprakelijkheids­verzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dient te worden gewijzigd naar de nieuwe gezinssituatie.

Autoverzekering

Deze verzekering blijft gekoppeld aan de auto. De kentekenhouder van de auto heeft de verzekeringsplicht. Indien het kenteken niet op naam van de houder van het voertuig staat dient deze zo snel mogelijk overgeschreven te worden op de juiste tenaamstelling. Zodra de tenaamstelling is gewijzigd dien je zorg te dragen dat de verzekering op dezelfde naam staat als het kentekenbewijs.

Daarnaast dient er ook nog het een en ander met betrekking tot de schadevrije jaren geregeld te worden. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat degene die de auto houdt standaard de gezamenlijk opgebouwde schadevrije jaren krijgt. De schadevrije jaren staan standaard op naam van de verzekeringnemer.

Wil je de schadevrije jaren liever onderling verdelen, omdat je bijvoorbeeld beide in de auto heeft gereden? Dan kun je dit bij ons schriftelijk aanvragen. Uiteraard dien je hier beide akkoord mee te gaan. Wij zorgen er dan voor dat je allebei een gedeelte van de schadevrije jaren krijgt toebedeeld.

Doorlopende reisverzekering

De doorlopende reisverzekering dient te worden gewijzigd naar de nieuwe gezinssituatie.

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering dient te worden gewijzigd naar de nieuwe gezinssituatie.

Zorgverzekering

Een echtscheiding heeft over het algemeen weinig invloed op de zorgverzekering. Als je een gezamenlijke zorgpolis hebt, kun je ons vragen de polis op te splitsen.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering kan worden voortgezet door degene die op de polis als verzekerde staat vermeld. Sta je gezamenlijk op de polis? Dan kun je ons verzoeken de polis te splitsen of één iemand uit te schrijven. Uiteraard kun je ons ook vragen om opnieuw premies te berekenen. Wellicht zijn de tarieven gedaald en profiteer je daarvan.

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat