United Insurance home

Meer informatie over de basis zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland een nieuw zorgstelsel ingevoerd. Een onderdeel van dit stelsel is een nieuwe zorgverzekering voor iedereen, de Basisverzekering. Deze Basisverzekering heeft de ziekenfondsverzekering, de particuliere zorgverzekeringen en de verschillende publiekrechtelijke regelingen vervangen.

De overheid wilde daarmee meer concurrentie brengen in het Nederlandse zorgsysteem. Op die manier is er een betere en efficiëntere zorg ontstaan. Daarvoor was een eenduidig, transparant gezondheidszorgstelsel nodig, waaraan alle zorgverzekeraars, zorgaanbieders en burgers onder dezelfde voorwaarden deelnemen. In het huidige zorgstelsel zijn alle Nederlanders verplicht om zich met de Basisverzekering te verzekeren tegen ziektekostenrisico´s. Iedereen is echter wel vrij om te kiezen bij welke verzekeraar. Zorgverzekeraars op hun beurt zijn verplicht iedereen voor de Basisverzekering te accepteren.

In het vorige stelsel van zorgverzekeringen waren alle mensen met een inkomen lager dan € 33.000,- verplicht verzekerd volgens de Ziekenfondswet. Mensen die meer verdienden, mochten zelf bepalen of zij zich verzekeren bij een particuliere zorgverzekeraar. Dat onderscheid is verdwenen in het huidige zorgstelsel. Nederland kent vanaf dat moment nog maar één zorgverzekering voor iedereen: de Basisverzekering.

Voor wie is de basisverzekering bestemd?

Iedereen die wettig in Nederland woont, is vanaf 2006 verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Er zijn enkele uitzonderingen op die regel, zoals militairen in actieve dienst en mensen die principiële bezwaren hebben tegen verzekeren. Ook voor mensen die in het buitenland wonen en in Nederland werken gelden afwijkende regels. Verzekerden tot 18 jaar hoeven geen premie voor de Basisverzekering te betalen.

Het pakket van de Basisverzekering

De overheid bepaalt welke zorg in de Basisverzekering wordt opgenomen. Het pakket vergoedingen van de Basisverzekering lijkt op het oude pakket van de ziekenfondsverzekering en is bij iedere verzekeraar gelijk. Verzekeraars bieden dus allemaal dezelfde Basisverzekering, maar zullen met elkaar concurreren op prijs, de geboden service en waar mogelijk ook de invulling en kwaliteit van de zorgverlening.

Zo kunt u kiezen uit verschillende polissoorten zoals een polis met gecontracteerde zorg, waarbij uw verzekeraar contracten heeft gesloten met zorgaanbieders over prijs, service en kwaliteit. Of een polis waarbij u zelf mag kiezen naar welke zorgaanbieder u toe gaat. Er zijn allerlei variaties mogelijk. Zorgverzekeraars bieden allemaal de Basisverzekering, maar mogen verder zelf bepalen welke aanvullende verzekeringen zij aanbieden en onder welke voorwaarden. U kunt zelf beslissen of u deze aanvullende verzekeringen wenst af te nemen en in welke mate.

Nominale premie

Elke verzekerde vanaf 18 jaar betaalt een vaste basispremie aan zijn zorgverzekeraar, de nominale premie. Elke zorgverzekeraar mag zelf de hoogte van deze premie vaststellen. Er kunnen dus net als nu verschillen zijn in premies die Zorgverzekeraars vragen. De nominale premie die een zorgverzekeraar hanteert, is voor alle verzekerden van een zorgverzekeraar gelijk, ongeacht leeftijd, inkomen of gezondheid. Een zorgverzekeraar maakt daar dus geen onderscheid in. Het is wel mogelijk dat de nominale premie per soort polis verschilt.

Inkomensafhankelijke premie

Naast de nominale premie betaalt iedere verzekerde een inkomensafhankelijke premie die door de werkgever of uitkerende instantie wordt geïnd. Werkgevers en uitkerende instanties moeten deze premie financieren door het salaris of de uitkering te compenseren. Eigenlijk betaalt de werkgever of de uitkerende instantie dus de inkomensafhankelijke premie.

Eigen risico

Er geldt een verplicht eigen risico (€385 in 2017). Er is een financiele compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten. Het eigen risico geldt voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Net als bij de no-claim blijven een aantal zorgvormen erbuiten.

Zorgtoeslag

Om de Basisverzekering voor iedereen ook in de toekomst betaalbaar te laten zijn, is er een zorgtoeslag. Deze zorgtoeslag wordt berekend door de Belastingdienst en is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden. De Belastingdienst stelt de hoogte van de zorgtoeslag vast en keert de zorgtoeslag ook uit.

premie berekenen

Hulp Nodig?

Bel 020 - 79 57 999

nu: Gesloten
vandaag (21-04): Gesloten
morgen (22-04): Gesloten
overmorgen (23-04): 8:30 tot 18:00

Whatsapp 06 - 28 56 30 70

Zorgverzekerden beoordelen ons met een:


Reviews ›
8,654 reviews

Algemeen

Producten

Verzekeraars

Netwerken

© Copyright 2005 - 2018 United Insurance | Bel: 020 - 79 57 999 | Volg ons op Twitter | Powered by Klap b.v. Adfiz logo  KIFID logo  NVGA logo  RMIA logo

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteert u de voorwaarden van onze Privacy Policy.

Switch to English