Overlijdensrisico­verzekering? Check de premie

Kosten bij verzekeraars zijn sterk gedaald

Een overlijdensrisico wordt vaak voor een langere termijn afgesloten, bijvoorbeeld voor 10 of 20 jaar. De verzekeringsmaatschappij maakt kosten voor het op de markt brengen en het beheer van de verzekering gedurende de looptijd. Uiteraard moet de verzekeraar ook uitkeren indien een verzekerde binnen de contracttermijn van de verzekering komt te overlijden.

De kosten die de maatschappij maakt alsmede de uitkeringen die men moet doen, schat men vooraf in en aan de hand daarvan bepaalt de verzekeringsmaatschappij de premie. Deze premie is een bedrag dat vaak gedurende de hele contractperiode gelijk blijft. Zijn de kosten hoger dan de verzekeraar had verwacht, dan kan hij de premie niet verhogen en zal hij het verlies voor eigen rekening moeten nemen.

In de afgelopen jaren is te zien dat bij vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen de premies sterk zijn gedaald. In vergelijking met de premies die bijvoorbeeld 10 jaar geleden werden gerekend, zijn dalingen van meer dan 50% geen uitzondering.

Oorzaak van de premiedalingen

De daling van de premies heeft verschillende oorzaken. Wij noemen er slechts enkele:

  • In het verkeer vallen minder dodelijke verkeersslachtoffers. Ter illustratie de volgende cijfers. In 1970 waren er maar liefst 3.372 dodelijke verkeersslachtoffers, Dat waren er 26 op de 100.000 inwoners. In 2017 waren er 613 dodelijke slachtoffers. Dat is gemiddeld 3 per 100.000 inwoners;
  • Op medisch gebied zijn grote vorderingen gemaakt waardoor minder mensen vroegtijdig overlijden;
  • Steeds minder mensen roken waardoor de kans om op jonge leeftijd te overlijden sterk is gedaald;
  • De digitalisering leidt ertoe dat bij verzekeringsmaatschappijen veel werkzaamheden, die vroeger door mensen werden uitgevoerd, nu door computers worden gedaan.. De kosten hiervan zijn veel lager.

Deze en andere oorzaken hebben ertoe geleid dat in de loop der jaren de verzekeringsmaatschappijen voor nieuw af te sluiten overlijdensrisicoverzekeringen de premie telkens tegen een lager bedrag gingen aanbieden.

Bij goede gezondheid kan oversluiten aantrekkelijk zijn

Heb je in het verleden een levensverzekering afgesloten en is jouw gezondheid goed gebleven? Dan kan het aantrekkelijk zijn om te onderzoeken of een premiebesparing mogelijk is. Jouw huidige verzekering kan zonder kosten op elk moment dat u wilt, worden beëindigd. Maar….. doe dat nooit voordat je zeker weet dat jij bij dezelfde of andere verzekeraar voor een nieuwe verzekering bent geaccepteerd. Voorkom de situatie dat je de bestaande verzekering beëindigt en vervolgens om medische redenen niet geaccepteerd wordt door de nieuwe verzekeraar!

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu