Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Probeer anders de webversie! Wilt u geen informatie en aanbiedingen meer ontvangen, klik dan hier
 
Zorgpremies 2016 bekend
 
Premie 2016

De premies zijn licht gestegen ten opzichte van 2015. De meeste premies zijn bekend en op onze website vindt u van alle grote aanbieders de premie 2016.

Ons aanbod van Delta Lloyd is wederom het scherpste van heel Nederland. Met 9% korting op de basisverzekering bedraagt de basispremie slechts € 97,82 voor een echte restitutiepolis. Daarmee is er geen enkele reden meer te bedenken om te kiezen voor een natura of budgetpolis. Simpelweg omdat deze niet goedkoper zijn!

Bovendien ontvangt u 20% korting op de aanvullende verzekeringen.

Eigen risico 2016

Het eigen risico in de basisverzekering stijgt in 2016 met € 10 van € 375 naar € 385.

Nieuw in de basisverzekering

De basisverzekering blijft in 2016 grotendeels hetzelfde als 2015. De wijzigingen in 2016 zien er als volgt uit:

  • De vergoeding van prenatale screening wordt aangepast. Vrouwen die in het buitenland op eigen kosten een Niet-invasie Prenatale Test (NIPT) hebben ondergaan, krijgen in 2016 ook een vergoeding voor invasieve diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie).
  • Alle kinderen die zorg ontvangen vanuit de aanspraak wijkverpleging, indien medisch noodzakelijk, hebben recht op vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf.
  • Medisch specialiste zorg mag door een sportarts verstrekt worden wanneer dit tot zijn/haar deskundigheidsgebied valt.
  • De eigen bijdrage voor hoortoestellen voor minderjarigen komt in 2016 te vervallen.

Voorwaardelijke toelatingen

  • Behandeling met een bepaalde vorm van zenuwstimulatie voor onbehandelbare chronische cluster hoofdpijn.
  • Behandeling met hoge dosis chemotherapie en vorm stamceltherapie voor patiënten met bepaalde erfelijke vorm van borstkanker (BCRA1).
  • Behandeling met een bepaalde chirurgische ingreep en een bepaald type chemotherapie (HIPEC) voor patiënten met maagkanker en uitzaaiingen in het buikvlies en/of buikvocht.

Zorgtoeslag

De maximaal te ontvangen Zorgtoeslag zal in 2016 opnieuw stijgen. Hier tegenover staat dat het aantal huishoudens dat recht heeft op zorgtoeslag af zal nemen. Alleen de Nederlanders met een minimum inkomen hebben hier recht op.

Op de hoogte blijven?

Wilt u over alle wijzigingen in de zorgpremies voor 2016 op de hoogte blijven? Geef u dan op voor de Alert Service.

Aanmelden Zorgverzekering Alert Service »

Naar onze zorgverzekeringen pagina »

 
Afsluiting
 
Ik hoop van harte dat u onze werkwijze als prettig ervaart. Schroom niet met uw vragen, u kunt altijd bij ons terecht. Let´s buy it together.

Hartelijk groet,
Jorg Roodbeen
Directeur United Insurance
020 79 57 999
WhatsApp: 062856 3070
De Ruijterkade 139
1011AC te Amsterdam
 
Bevestiging
U ontvangt deze nieuwsbrief op voorbeeld@klap.com omdat u interesse heeft getoond in onze dienstverlening.

Wilt u geen informatie en aanbiedingen meer ontvangen?

klik dan hier
 
Tevreden?
Als u een vraag niet kunt vinden op onze website, dan staat een team van specialisten voor u klaar.

U kunt onze adviseurs direct per telefoon chat en e-mail bereiken.

Klantenservice »
 
 
 
 
 
 

 

     

United Insurance

020 - 79 57 999 - Postbus 10167, 1001 ED, Amsterdam

Bezoekadres De Ruijterkade 139 1011 AC Amsterdam