Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Probeer anders de webversie! Wilt u geen informatie en aanbiedingen meer ontvangen, klik dan hier
 
Zorgverzekering 2016
 
Wijzigingen zorgverzekering 2016
 
Wat verandert er in 2016 het zorgstelsel? Net als in voorgaande jaren vindt u hier de belangrijkste wijzigingen in de zorgverzekering 2016.

Premie zorgverzekering 2016

Het kabinet heeft een stijging van € 92 voor 2016 van de basisverzekering berekend. Dit is een stijging van ongeveer € 7 per maand. Ingewijden voorzien een stijging van € 120 per jaar. De daadwerkelijke premie wordt bepaald door de verzekeraars. Zodra deze bekend zijn brengen wij u uiteraard direct op de hoogte.

Eigen risico

Het eigen risico stijgt als gevolg van indexering naar € 385 per jaar.

Nieuw in de basisverzekering

De basisverzekering blijft in 2016 grotendeels hetzelfde als 2015. De wijzigingen in 2016 zien er als volgt uit:

  • De vergoeding van prenatale screening wordt aangepast. Vrouwen die in het buitenland op eigen kosten een Niet-invasie Prenatale Test (NIPT) hebben ondergaan, krijgen in 2016 ook een vergoeding voor invasieve diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie).
  • Alle kinderen die zorg ontvangen vanuit de aanspraak wijkverpleging, indien medisch noodzakelijk, hebben recht op vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf.
  • Medisch specialiste zorg mag door een sportarts verstrekt worden wanneer dit tot zijn/haar deskundigheidsgebied valt.
  • De eigen bijdrage voor hoortoestellen voor minderjarigen komt in 2016 te vervallen.

Voorwaardelijke toelatingen

  • Behandeling met een bepaalde vorm van zenuwstimulatie voor onbehandelbare chronische cluster hoofdpijn.
  • Behandeling met hoge dosis chemotherapie en vorm stamceltherapie voor patiënten met bepaalde erfelijke vorm van borstkanker (BCRA1).
  • Behandeling met een bepaalde chirurgische ingreep en een bepaald type chemotherapie (HIPEC) voor patiënten met maagkanker en uitzaaiingen in het buikvlies en/of buikvocht.

Zorgtoeslag

De maximaal te ontvangen Zorgtoeslag zal in 2016 opnieuw stijgen. Hier tegenover staat dat het aantal huishoudens dat recht heeft op zorgtoeslag af zal nemen. Alleen de Nederlanders met een minimum inkomen hebben hier recht op.

Naar website »
 
Op de hoogte blijven premies 2016?
 
Wilt u over alle wijzigingen in de zorgpremies voor 2016 op de hoogte blijven?
Geef u dan op voor de Zorg 2016 Alert Service

Aanmelden Zorgverzekering Alert Service »

Naar onze zorgverzekeringen pagina »
 
Bevestiging
U ontvangt deze nieuwsbrief op voorbeeld@klap.com omdat u interesse heeft getoond in onze dienstverlening.

Wilt u geen informatie en aanbiedingen meer ontvangen?

klik dan hier
 
Tevreden?
Als u een vraag niet kunt vinden op onze website, dan staat een team van specialisten voor u klaar.

U kunt onze adviseurs direct per telefoon chat en e-mail bereiken.

Klantenservice »
 
 
 
 
 
 

 

     

United Insurance

020 - 79 57 999 - Postbus 10167, 1001 ED, Amsterdam

Bezoekadres De Ruijterkade 139 1011 AC Amsterdam